Wybór języka:   Polski | Deutsch | English
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Abakus - Kancelaria Doradców Podatkowych
Kancelaria Doradców Podatkowych ABAKUS s.c.

Dla polskich podmiotów  prowadzących działalność zagraniczną  oraz osób prywatnych pracujących na terenie Niemiec oferujemy usługi w zakresie  rozliczeń na rynku niemieckim.  Zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby prywatne zapominają i ciążących na nich obowiązkach w przypadku świadczenia usług lub wykonywania pracy na terenie Niemiec. 

W ramach German Desk oferujemy następujące usługi:

- pomocy w zakładaniu działalności gospodarczej na terenie Niemiec, wyboru odpowiedniej formy prawnej

- określenia obowiązków podatkowych na terenei Niemiec w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego

- rozliczeń  i obowiązków celno-podatkowych SOKA-BAU powstałych na terenie Niemiec

- doradztwa w zakresie uniknięcia  zarzutu pozornej działalności Scheinselbstätndigkeit na terenie Niemiec zgodnie z nowymi wytycznymi i przepisami

- wykładnia przepisów niemieckich podatkowych

- rejestracja w zagranicznych urzędach skarbowych

- reprezentacja polskich podmiotów świadczących usługi na terneie Niemiec przed niemieckimi organami podatkowymi i sądami finansowymi

- rozliczenia podatkowe oraz pomoc w uzyskaniu Freistellung

- pomocy w kontaktach z niemieckimi urzędami

- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

- szkolenia w zakresie działalności gospodarczej

- pomocy w uzyskaniu Kindegeld i świadczeń socjalnych dla uprawnionych,

- pomocy w uzyskaniu emerytury (wypełnienie i przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o emeryturę niemiecką)

- pomocy w pozyskaniu zleceń

Sprawy prowadzimy samodzielnie, bez pośredników.


Dodatkowo na życzenie dzięki naszym zagranicznym partnerom oferujemy:

- dostęp do polskojęzycznych niemieckich adwokatów

- prowadzenie niemieckiej rachunkowości i rozliczanie płac przez niemieckiego doradcę podatkowego

 

Jesteśmy wpisani na listę doradców podatkowych w Izbie Doradców Podatkowych w  Poczdamie - Brandenburgia Steuerberaterkammer Brandenburg, działamy samodzielnie bez pośredników.

 

20 lat KRDP